Zarządzanie logistyczne „na miarę”

Usługi logistyczne są skalowalne od szczebla lokalnego do europejskiego:

  • Zarządzanie logistyczne: codzienna dystrybucja do punktów zużycia
  • Zarządzanie zapasami: depozyty, przechowalnie
  • Zarządzanie drugim poziomem: zintegrowanie drugiego stopnia dostawców w jednym miejscu
  • Programy redukcji referencji i nadstanów
  • Zarządzanie flotą
  • Zarządzanie odzieżą za pomocą systemów czytników kodów
  • Automaty do dystrybucji środków ochrony indywidualnej