Zarządzanie informacją

 • Raportowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI): oszczędności osiągnięte, terminy dostaw, zużycie wg. grup artykułów, departamentów, fabryk.
 • Call Center do zarządzania zdarzeniami.
 • Aplikacje elektroniczne i niestandardowe rozwiązania e-commerce: elektroniczne komunikatory (XML, EDI), hosting katalogów na ERP klientów, połączenia poprzez „targowiska”, www.iturri.com
 • Integracja systemów zarządzania z ERP klienta.
 • Aplikacje internetowe do monitorowania on-line przez klienta

/ Katalogi on-line:

Ułatwiają zakupy dużym klientom:

 • uproszczenie, ujednolicenie i standaryzacja procesów zamówień
 • szybkość i dokładność w realizacji zamówień
 • eliminacja procesów ręcznych takich jak: e-mail, faks i inne
 • minimalizacja błędnych wysyłek i przy przetwarzaniu zleceń
 • dostarczanie ważnych informacji dotyczących zakupów poprzez sprawozdawczość i statystyki w celu indywidualnego monitorowania.

Poprawa kosztów:

 • ograniczenie zużycia papieru redukcja kosztów procesów własnych
 • redukcja błędów
 • krótsze terminy

Poprawa kontroli:

 • różne role i poziomy dostępu
 • śledzenie statusu zamówienia
 • limity wydatków
 • indywidualne katalogi dla użytkowników

Poprawa analizy:

 • raporty
 • statystyki zakupu