Konkretne i wymierne oszczędności

Grupa ITURRI stale poszukuje systemów, które zmniejszają łączny koszt zarządzania, dając konkretne i wymierne oszczędności dla klientów, na przykład, poprzez roczne kontrakty na dostawę środków ochrony indywidualnej.

Trzy obszary poprawy ogólnego zarządzania zamówieniami:

/ Zarządzanie bazą dostawców

Restrukturyzacja stosunków

 • konsolidacja umów
 • relacje
 • rozwój dostawców
 • długoterminowe umowy ramowe
 • lepsze wsparcie techniczne

Zwiększanie konkurencji konkurencyjności:

 • zobowiązania oszczędnościowe
 • lepszy przepływ informacji dla celów analitycznych
 • benchmarking cen, rentowność
 • mierzalne usługi

Restrukturyzacja bazy dostawców:

 • redystrybucja wielkości
 • globalizacja zasobów
 • racjonalizacja dostawców

Zarządzanie wewnętrznym zapotrzebowaniem na zakupy

Optymalizacja specyfikacji:

 • ustalenie optymalnego poziomu usług
 • redukcja nadwyżki jakości
 • standaryzacja i ujednolicenie specyfikacji
 • specyfikacje mniejszych kosztów
 • substytucje

Zmniejszenie zużycia

 • wyeliminowanie potrzeb
 • przedłużenie czasu użytkowania
 • coroczne zobowiązania oszczędnościowe
 • polityka budżetowania i zatwierdzenia

Konsolidacja kosztów

 • partnerstwo / centralne zakupy
 • rabaty/ zniżki za wielkość zamówienia

/ Zarządzanie Całkowitym Kosztem Posiadania (TCO)

Optymalizacja kosztów łańcucha dostaw:

 • optymalizacja fizycznych przepływów materiałów
 • integracja logistyki
 • redukcja inwentarza
 • depozyty
 • eliminacja przestarzałego zarządzania i redukcje

Obniżenie kosztów ogólnego cyklu żywotności lub posiadania

 • najem / sprzedaż
 • zarządzanie gwarancjami
 • większa trwałość
 • skrócenie czasu pomiędzy określeniem potrzeby a dostarczeniem towaru

Zmniejszenie / wyeliminowanie transakcji

 • po‎łączenia elektroniczne
 • uproszczenie łańcucha obiegu dokumentów
 • mniejszy koszt poszukiwania produktu
 • redukcja błędów wynikających z braku optymalizacji komunikacji