Zintegrowane usługi

78 Integrated Services

Grupa ITURRI pracuje każdego dnia nad tym, by utrzymać pozycję europejskiego lidera w dziedzinie rozwiązań i usług związanych z bezpieczeństwem, opierając się na założeniu, że im większa zdolność odpowiedzi na potrzeby klienta, tym większe jego zadowolenie ze współpracy. Zintegrowane dostawy stanowią usługę, umożliwiającą klientowi skupienie się na produktywności jego głównej działalności. Grupa ITURRI stawia na specjalizację i ofertę rozwiązań z wartością dodaną, w celu stałej poprawy jakości produktów i us‎ług, oraz wiążącymi się z tym oszczędnościami dla klientów.

Kluczowe w strategii Grupy są:

  • Zarządzanie globalne i koordynacja kontraktów. Projektowanie rozwiązań globalnych i międzynarodowych na życzenie
  • Obecność lokalna. Pomoc techniczna w każdej fabryce (w odpowiednim języku), elastyczność, zdolność dostosowywania się do wymagań nieprzewidzianych i szczególnych