Rozwiązania przeciwpożarowe w przemyśle

Oil And Gas

Grupa ITURRI, opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu i tradycjach w zakresie sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń, opracowała zestaw unikalnych rozwiązań, które mogą być stosowane w różnych środowiskach:

/ Specjalna Jednostka Przeciwpożarowa (UEEX)


Specjalna Jednostka Gaśnicza (UEEX) składa się z zestawu środków do likwidowania pożaru o dużej skali w obiektach naziemnych, zbiornika węglowodorów, jak też koniecznych zasobów logistycznych.

Mimo wysokiego poziomu środków bezpieczeństwa w rafineriach., , wskaźnika zagrożenia nie można zredukować do zera. Pożar zbiornika wiąże się nie tylko z utratą paliwa, ale niesie za sobą również ryzyko eksplozji, stanowiącej zagrożenie dla całego kompleksu.

Zabezpieczenie całego obszaru sprzętem gaśniczym byłoby niezwykle kosztowne, mogłoby również okazać się nieskuteczne, ponieważ pożar lub wybuch mógłby go uszkodzić, . Sytuacja mogłaby skomplikować się jeszcze bardziej, gdyby miał miejsce pożar całej powierzchni, w wyniku wypadku spowodowanego przez zapadnięcie się podwieszanego dachu zbiornika. W tym przypadku jedynym możliwym sposobem walki z ogniem jest napełnienie zbiornika pianą i gaszenie z bezpiecznej odległości przez mobilne armatki wodne o dużym przepływie, umieszczone na przyczepie. Szybki czas reakcji jest niezwykle cenny i rozwiązanie UEEX sprawdza się w takiej sytuacji idealnie.

Sprzęt mobilny:

 • Armatka wodna dużego przepływu
 • Pompa o dużym przepływie do 30.000 lpm (litrów na minutę)
 • Kontenery do przechowywania węży, z automatycznym rozwijaniem i zwijaniem
 • System przesyłania piany gaszącej
 • Pojazdy ciężarowe - gondole do przewożenia sprzętu pomiędzy rafineriami

Zawarte usługi:

 • Badania hydrauliczne gaśniczej sieci wodociągowej w rafineriach
 • Realizacja "Prefire Plans" definiującego plan działania dla każdego zbiornika, zgodnie z kierunkiem wiatru.
 • Określenie lokalizacji nowych, niezbędnych lokalizację połączeń w sieci hydrantów przeciwpożarowych, w celu zasilenia węży o dużym przepływie.
 • Przygotowanie lokacji do umieszczenia i przemieszczania sprzętu w rafinerii
 • Opcja całkowitego rentingu, poprzez abonament roczny za wszystkie elementy
 • Specjalistyczne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu i taktyki gaszenia
 • Roczny program konserwacji urządzeń realizowany
 • Roczny program ćwiczeń szkoleniowych dla brygad strażackich w rafineriach
 • Programy stałego wsparcia technicznego ze strony specjalistów techniczno-strażackich.
 • Transport sprzętu pomiędzy rafineriami w razie potrzeby
 • Opiekun w Grupie ITURRI odpowiedzialny za koordynację i kierowanie całym programem
 • Nadzór i projekt technik gaśniczych

/ Mobilne rozwiązania zaopatrzenia w wodę w dużych ilościach

79 Soluciones Gran CaudalSprzęt przeznaczony do transferu dużych ilości wody w następujących sytuacjach awaryjnych:

 • Pożary i wybuchy dużych rozmiarów w zakładach petrochemicznych
 • Powodzie
 • Pożary lasów
 • Katastrofy jądrowe
 • Trzęsienia ziemi

Rozwiązania zapewniają ocenę potencjalnych zagrożeń oraz pełny plan awaryjny: sprzęt, logistyka i niezbędne szkolenia, doradztwo dla użytkownika końcowego dot. rozwiązania, które najlepiej odpowiada jego potrzebom.

W ostatnich latach, rozwiązania świadczone przez Grupę, były obecne w takich krytycznych zdarzeniach jak pożar Buncefield Depot w Wielkiej Brytanii, podczas którego spaliły się 22 zbiorniki oleju, oraz przy katastrofie w Fukushimie w Japonii, gdzie dzięki naszym rozwiązaniom zdołano zmniejszyć rozgrzanie w rdzeniu reaktora.

/ Kontenery konserwacyjne (shut-down container)

79 Contenedor ParadasPostoje konserwacyjne (w celu czyszczenia, rearanżacji stanowisk pracy, procesów, etc.) oznaczają paraliż w zakładach produkcyjnych. Są to prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu i wymagają szybkiej reakcji i serwisu. Miesięczny przestój może oznaczać pracę dla 500 a nawet 3.000 osób, które czasowo potrzebują sprzętu, będącego w idealnym stanie i spełniającego wszystkie przepisy bezpieczeństwa. W tym celu stworzono kontener konserwacyjny, kabinę wyposażoną w niezbędny sprzęt i przeszkolono odpowiednich pracowników obsługi.

Jest to rozwiązanie już funkcjonujące w głównych rafineriach i zakładach przemysłu chemicznego. Innowacyjne nie tylko ze względu na dostarczane produkty, ale przede wszystkim ze względu na świadczone usługi. Pracownik Grupy ITURRI udaje się do zakładu, w którym przeprowadzony jest postój konserwacyjny i przystępuje do uruchomienia sprzętu, wypełniając serię zadań:

 • Renting i konserwacja środków ochrony dróg oddechowych, detektorów gazu i innych urządzeń
 • Zarządzanie i kontrola logistyczna magazynów oraz dystrybucji i dostaw w zakładzie
 • Usługi dodatkowe: sprzedaż sprzętu, instalacja lin asekuracyjnych lub ratowniczych
 • Szkolenia
 • Kontrola przestrzeni zamkniętych

/ Logistyka systemów węży w zakładach przemysłowych

W kompleksach petrochemicznych i przemysłowych może znajdować się jednocześnie ponad 1000 odcinków węży różnego typu (powietrza, wody, azotu, chemikaliów i pary wodnej) w związku z którym, konieczne jest zapewnienie ich właściwego stanu i zgodności z przepisami.

Grupa ITURRI opracowała kompleksowe rozwiązanie przystosowane do kontroli, naprawy i wymiany węży lokalnie, a także będące w stanie koordynować kilka lokalizacji jednocześnie.

Usługa ta zapewnia prawidłowy stan produktu oraz jego zgodność ze standardami, oraz sugeruje usprawnienia, które pozwolą zoptymalizować wykorzystanie, zarządzanie i konserwację systemów węży.

/ Symulacja i szkolenia przeciwpożarowe

79 FormacionSzkolenie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Wiedza na temat gaszenia pożarów jest niezbędna dla osób pracujących w środowiskach podwyższonego ryzyka wybuchu pożaru. Grupa ITURRI posiada najlepszych specjalistów, aby przekazać klientom nie tylko przygotowanie teoretyczne, ale wiarę we własne możliwości. Specjalizuje się w szkoleniach dla rafinerii, zakładów chemicznych, straży pożarnej, służb leśnych i obsługi lotnisk.

Ponadto projektuje i buduje parki symulacji na zamówienie, w lokalizacji klienta.