Instalacje przeciwpożarowe

/ Instalacje i utrzymanie stałej ochrony przeciwpożarowej

Grupa ITURRI oferuje globalne rozwiązania dla sektorów petrochemii, zakładów wysokiego ryzyka i przemysłowych zakładów energetycznych. Obejmują one następujące czynności i działania:

  • Analiza ryzyka w celu ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Szczegółowa inżynieria, projektowanie i obliczenia najbardziej odpowiednich systemów
  • Dostawa, wykonanie i montaż oraz zarządzanie budową na miejscu
  • Testowanie, uruchomienie i szkolenie
  • Utrzymanie systemu zgodnie z przepisami, przeprowadzanie trzech przeglądów kwartalnych oraz jednego przeglądu rocznego