Rozwiązania przeciwpożarowe

79 Soluciones Gran Caudal

/ Rozwiązania przeciwpożarowe w przemyśle

79 Foto CabeceraGrupa ITURRI, opierając się na doświadczeniu i wiedzy w zakresie sprzętu przeciwpożarowego, opracowała szereg unikalnych rozwiązań, które mogą być stosowane w różnych środowiskach i sektorach.

/ Urządzenia przeciwpożarowe

110 CisternaGlobalne rozwiązania dla sektorów wysokiego ryzyka: przemysłu petrochemicznego, elektrowni, itp.

/ Sprzęt przeciwpożarowy

111 Cabecera Equiposcontraincendio
  • Środki gaśnicze i sprzęt gaśniczy
  • Gaśnice i akcesoria: szafki, maszyny ładujące
  • Węże
  • Złączki
  • Lance gaśnicze
  • Armatki wodne
  • Hydranty
  • Sprzęt do instalacji pianowych pomp i sprzęt wysokiego ciśnienia
  • Cysterny i kontenery