Pojazdy przemysłowe

106 Cabecera Vehiculos Industriales

/ Wozy gaśnicze dla zakładów przemysłowych

106 Vehiculo Extincion Plantas IndustrialesWozy zaprojektowane przy uwzględnieniu cech operacyjnych i ryzyka specyficznego dla każdego zakładu, jak na przykład rafinerii, zakładów chemicznych, elektrowni słonecznej czy remizy strażackiej w strefie przemysłowej.

/ cysterny do dystrybucji paliwa lotniczego

106 Vehiculos IndustrialesITURRI produkuje cysterny przeznaczone do dystrybucji paliwa, oparte na najnowszych technologiach, wyposażone w odpowiednie urządzenia zabezpieczające, niezbędne do skutecznej, szybkiej i bezpiecznej realizacji dostaw,

Rodzaje pojazdów:

 • Cysterny do tankowania
 • Mobilne agregaty i mini agregaty paliwa lotniczego

Sprzęt dodatkowy:

 • Platforma dostawcza osiągająca wysokość podnoszenia do 4 metrów
 • Podnośniki hydrauliczne zapewniające większą stabilność w czasie prowadzenia działań z platformy
 • „Czuwak” bezprzewodowy z przyciskami wielofunkcyjnymi (awaryjne zatrzymanie napędu podnośnika)
 • Licznik z wielofunkcyjną głowicą elektroniczną, z pamięcią ostatnich 100 operacji (numer operatora samolotu, dostarczana ilość)

Normy

 • EN 12312-5. Urządzenia i sprzęt do obsługi statków powietrznych, sprzęt do tankowania statków powietrznych.
 • NFPA 407. Obsługa paliwa lotniczego.
 • ADR. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
 • API 1581. Mikrofiltry.
 • EN 294. Bezpieczeństwo maszyn.
 • EN 1361. Węże do doprowadzania paliwa lotniczego.

/ Wozy - kontenery

Wozy te są specjalnie zaprojektowane jako jednostki wsparcia w zdarzeniach krótkotrwałych. Typy:

 • Kontenery do zbierania zanieczyszczeń olejowych
 • Kontenery na odpady ostre
 • Kontenery do rozbiórek budynków
 • Kontenery na sprzęt ratunkowy

/ Pojazdy do czyszczenia ulic

 • Pojazdy do nawadniania i przepłukiwania
 • Pojazdy do zbiórki odpadów stałych