Gestfire

Gestfire

GestFire to system zarządzania flotą poprzez internetowe centrum sterowania, który umożliwia:

  • Określenie położenia GPS pojazdów w czasie rzeczywistym
  • Poznanie stanu pojazdów: poziomu wody, akumulatora, obrotów, itd.
  • Zarządzanie różnymi działaniami i incydentami, które mogą zaistnieć w trakcie przeprowadzania operacji.
  • System posiada również wariant do zastosowania indywidualnego, który pozwala zarządzać pozycją i statusem personelu podczas operacji. Posiada także system ostrzegawczy, który uaktywnia się w sytuacjach zagrożenia życia ("czuwak").

/ Zastosowanie

Awaryjne

  • Czujniki pojazdów: poziom wody, poziom piany, poziom baterii, syrena, obroty, itp.
  • Zarządzanie służbami i procedury działania dla strażaków.

Pożary lasów

  • System lokalizacji i koordynacji zasobów podczas zapobiegania i gaszenia pożarów nawet w najbardziej oddalonych regionach.
  • Czujniki pojazdów: poziomu wody, poziomu baterii, stanu syren, żaluzji, obrotów, itp.
  • Stacja meteorologiczna

Zbieranie odpadów i sprzątanie

  • Czujniki aktywności pojazdów