Wyposażenie do walki z zanieczyszczeniem

Proteccion Ambiental Cabecera

Potencjalne ryzyko wypadków z udziałem zanieczyszczeń olejowych, zachodzących na morzu podczas przenoszenia i manewrowania produktami naftowymi, wskazuje na celowość wprowadzenia skutecznych środków przeciwdziałania, które zapewnią odpowiednią reakcję.

Wyposażenie do walki z zanieczyszczeniem, jakie oferuje Grupa ITURRI, obejmuje cały zakres zdarzeń: od wycieku, poprzez powstrzymywanie, zbieranie i magazynowanie, aż po gospodarowanie odpadami.

Obejmuje również:

 • Plany interwencyjne oraz działanie
 • Demonstracje i symulacje
 • Rozwiązania w celu uzdatniania wody
 • Rozwiązania ograniczające emisję hałasu

/ Produkty Powstrzymywania

Pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest kontrola ewentualnego wycieku. W tym celu należy użyć barier powstrzymujących, jakimi są urządzenia pływające. Przekierowują one plamy zapobiegając, przedostawaniu się zanieczyszczeń na obszary wrażliwe oraz zatrzymują i koncentrują rozlany olej, aby ułatwić jego odzyskanie za pomocą odpieniacza.

 • Bariery
 • Szpule, klatki, kontenery

/ Produkty do odzyskiwania

Po zatrzymaniu i zagęszczeniu oleju, należy zadbać o jego odzyskanie. Do tego celu przeznaczone są przede wszystkim:

 • Absorbenty
 • Odpieniacze
 • Jednostki napędowe

/ Produkty do magazynowania

Odzyskany olej powinien zostać zgromadzony w zbiornikach magazynowych przed ostatecznym zagospodarowaniem. Zbiorniki ITURRI – wykonane z poliestru pokrytego PVC - są lekkie, w związku z czym nadają się do przenoszenia i transportu..Nadają się do tymczasowego składowania skażonych odpadów pochodzenia organicznego.

 • Zbiorniki kontenerowe
 • Zbiorniki wolnostojące
 • Cysterny

/ Inne rozwiązania przemysłowe

 • Skrzynie retencyjne
 • Kontenery na odpady

/ Szkolenie i ćwiczenia

ITURRI zobowiązuje się zapewnić swoim klientom fachowe doradztwo w zakresie doboru odpowiednich urządzeń i szkolenia z ich obsługi. Wyszkolenie i wyćwiczenie personelu są niezwykle ważne dla skutecznego reagowania w sytuacji wycieku.

Szkolenie teoretyczne to cykl kursów, w czasie których omawiane są szczegółowo tematy takie jak: typy wycieków, proces ich zatrzymania, odzysku i składowania, techniczne aspekty sprzętu do zwalczania zanieczyszczeń, itd.

Szkolenie takie byłoby jednak niepełne bez symulacji. Przeprowadzane jest więc również ćwiczenie, które ma na celu zapoznanie użytkownika z odpowiednim rozmieszczeniem wszelkich środków do wykorzystania w sytuacji zagrożenia. Optymalne wykorzystanie środków, względnie szybki czas ich rozmieszczenia oraz odpowiednia koordynacja pracowników, są podstawą udanej operacji w obliczu jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej.

Reasumując, odpowiednie szkolenie pozwoli uzyskać najlepszą wydajność sprzętu.