Ochona NBC (Nuklearna, Biologiczna, Chemiczna)

101 Foto Nbq Cabecera

Rozwiązania dla ochrony przed skutkami wybuchów jądrowych, biologicznych i chemicznych nie ograniczają się jedynie do odzieży lub PPE (środki ochrony osobistej). ITURRI oferuje pełną gamę zintegrowanych systemów dla ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz systemy odkażające. Każdy z nich wraz z odpowiednim szkoleniem, serwisem posprzedażowym (konserwacja produktu) oraz innymi innowacyjnymi usługami dodatkowymi, które są odpowiedzią na potrzeby klienta. Mają zastosowanie w przemyśle, wojsku, szpitalach oraz przy każdym scenariuszu awaryjnym.

Grupa ITURRI ściśle współpracuje z Wojskową Szkołą Obrony NBC (Hiszpania), z Instytutem Technologicznym La Marañosa (Hiszpania) oraz z innymi ośrodkami i laboratoriami badawczymi: hiszpańskimi - jak AITEX i międzynarodowymi - jak TNO.

Rozwiązania NBC obejmują cały proces wymagany przez procedury:

1 Ochrona indywidualna i zbiorowa

2 Wykrywanie i identyfikacja

3 Dekontaminacja i detoksykacja

1 Ochrona osobista i zbiorowa

101 Nbq Proteccion Personal
  • Ochrona dróg oddechowych: aparaty SCBA, zespoły półautonomiczne, aparaty z wymuszonym powietrzem, z kapturem lub maską i filtry specjalne.
  • Kombinezony ochronne: jednorazowe, o ograniczonym czasie użytkowania lub wielokrotnego użytku, z dopływem powietrza i chłodzeniem lub bez.
  • Struktury elastyczne demontowalne, nadmuchiwane, sztywne składane oraz rozkładane kontenery. Systemy zamknięte COLPRO (Collective Protection). W ich skład wchodzą: namioty pneumatyczne (lub pojemniki), wewnętrzne systemy osłonowe, w których są instalowane systemy filtrowania powietrza oraz ciśnieniowe. Pozwala to na stworzenie stref i kierunków przepływu powietrza, które zapobiegają zanieczyszczeniu wnętrza, lub odprowadzają zanieczyszczenia na zewnątrz.

2 Wykrywanie i identyfikacja

Przenośny sprzęt stacjonarnego lub zdalnego wykrywania promieniowania jądrowego, chemikaliów i skażeń biologicznych.

101 Nbq Deteccion

Platformy interwencyjne w obszarach NBC:

  • Do rozpoznania, analizy, usuwania, chłodzenia, akcji ratunkowych.
  • Z napędem hybrydowym, powietrzno-desantowe, , jednokadłubowe, bezzałogowe.

3 Dekontaminacja i detoksykacja

101 Nbq Descontaminacion
  • Pompy niskiego i wysokiego ciśnienia zimnej i gorącej wody lub pary, w elementach przenośnych, holowniczych lub kontenerach ISO.
  • Dekontaminanty sprzętu i materiałów, delikatnego sprzętu i ludzi, sproszkowane, płynne i w aerozolu.

/ sukcesy

"Grupa ITURRI od ponad 10 lat oferuje zawsze to, co najlepsze."

Leszek Grudniewski
Koordynator ds. Bezpieczeństwa, General Motors Manufacturing Poland