Wizja 2025

39english

Grupa ITURRI koncentruje się na pomocy klientom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony indywidualnej, procesów, towarów i środowiska, dostarczając rozwiązania innowacyjne i przyjazne dla środowiska.

Priorytety Grupy to:

  • Klienci zainteresowani kompleksową obsługą.
  • Produkty i usługi dodane, czy zintegrowane z innowacyjnymi i unikalnymi rozwiązaniami, powinny mieć zastosowanie dla więcej niż jednego sektora.
  • Kraje bliskie (geograficznie, kulturowo, w których siedziby mają „firmy córki”) i posiadające rozwijających się klientów strategicznych.

ITURRI produkuje i dystrybuuje - odzież techniczną, obuwie wojskowe i wozy specjalne - z innowacyjnych materiałów.

Grupa wyróżnia się zdolnością świadczenia usług „szytych na miarę”, opartych na bezpośrednim kontakcie z klientami, dogłębnej analizie i zrozumieniu ich problemów oraz szeroką wiedzą zdobytą dzięki doświadczeniu pracowników na całym świecie, szerokiej ofercie produktowej i wielosektorowości.

/ Wizja 2025

Aby budować przyszłość firmy i zaangażowanie w zrównoważony i stały rozwój, Grupa ITURRI stworzyła „wizję roku 2025”. Wszystkimi działaniami Grupy rządzi pięć głównych założeń:

  • Wartość dodana. Stałe poszukiwanie rozwiązań posiadających wartość dodaną.
  • Wydajność. Uproszczenie procesów w celu osiągnięcia najwyższej wydajności.
  • Zespół. Integracja i stały rozwój zespołu.
  • Dywersyfikacja. Dywersyfikacja sprzedaży - aby w żadnym kraju nie przekroczyła 30% całości sprzedaży.
  • Spójność. Utrzymanie silnej i spójnej wizji Grupy na całym świecie.

/ misja

Misją Grupy ITURRI jest osiągnięcie satysfakcji swoich klientów. W tym celu odpowiada na ich potrzeby w zakresie ochrony pracy dzięki rozwiązaniom globalnym.

Działania Grupy ITURRI opierają się na bogatym doświadczeniu i znajomości sektorów, w których działa.