Jakość

43calidad

Grupa ITURRI wdrożyła zintegrowany system zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP i Zarządzania B+R+i (Badania, Rozwój, Innowacje), zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001 oraz AQAP 2110, ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000 i UNE 166002. Uzyskała również niezbędne certyfikaty akredytowane przez ENAC.

Download Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieni Pracy, Bezpieczeństwa Informacji Oraz Odpowiedzialności Społecznej

/ normy

ISO 9001 / ISO 14001

Zapewnienia Jakości i Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO-9001 i ISO-14001, odpowiednio. Zakres:

 • Projektowanie, rozwój, dostawa i serwis urządzeń, i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, bezpieczeństwa i utrzymania ruchu. Zarządzanie umowami globalnymi i zaawansowane usługi logistyczne jako zintegrowany dostawca sprzętu i powyższych produktów
 • Najem odzieży i środków ochrony pracy
 • Projektowanie i rozwój nowych zastosowań zaawansowanych materiałów, pojazdów specjalnych i urządzeń w zakresie ochrony środowiska

AQAP 2110

Przepisy dotyczące zgodności z wymaganiami NATO "zapewnienia jakości podczas projektowania, rozwoju i produkcji" wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zakres:

 • Projektowanie i rozwój nowych zastosowań zaawansowanych materiałów (odzież, sprzęt ratowniczy i operacyjny) dla sektora militarnego
 • Projektowanie i produkcja obuwia ochronnego, mundurowego i wojskowego
 • Dostawa i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa i ochrony indywidualnej, i zbiorowej

OHSAS 18001:2007

Systemy zarządzania dla Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zakres:

 • Projektowanie, rozwój, dostawa i serwis urządzeń, i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, bezpieczeństwo, jednolitość i utrzymanie ruchu
 • Zarządzanie umowami globalnymi i zaawansowane usługi logistyczne, jako zintegrowany dostawca sprzętu i powyższych produktów
 • Najem odzieży i środków ochrony pracy
 • Projektowanie i rozwój nowych zastosowań zaawansowanych materiałów

SA 8000

Propagowanie praw człowieka wśród pracowników na całym świecie jest przez Grupę ITURRI uważane za kluczowe zagadnienie dla zrównoważonego rozwoju naszej działalności. Dzięki temu osiągnęliśmy to, że nasz system zarządzania odpowiedzialnością społeczną otrzymał certyfikat zgodności systemu odpowiedzialności społecznej z wymaganiami SA 8000
Norma SA8000 ® to główny dokument roboczy SAI (Międzynarodowa Organizacja ds. Odpowiedzialności Społecznej Biznesu). Stanowi ona jedną z pierwszych norm certyfikacji społecznych audytowalnych dla odpowiednich miejsc pracy we wszystkich branżach. Oparta jest na konwencjach MOP, ONZ i prawodawstwie krajowym. Norma SA8000 ® jest uogólniona jako kod przemysłu i biznesu, który ma na celu stworzenie wspólnego języka, pozwalającego na ocenę zgodności z normami społecznymi. Instytucje dążące do wdrażania normy SA8000 ®, przeprowadziły zmiany i prowadzą politykę chroniącą podstawowe prawa pracowników. System zarządzania jest oparty na zrównoważonym wypełnianiu zasad normy SA8000 ® dot.: pracy dzieci, pracy przymusowej, zdrowia i bezpieczeństwa, wolności zrzeszania się, prawa do negocjacji zbiorowych, zapobieganie dyskryminacji i niedozwolonym praktykom dyscyplinarnym, przestrzeganie czasu pracy i odpowiedniego wynagrodzenia.

 • 43 Logo Iso
 • 43 Logo Pecal
 • 43 Logo Okotex

/ Laboratorium

Laboratorium udziela bezpośrednich odpowiedzi na pytania techniczne na temat własności fizycznych i chemicznych surowców i produktów gotowych, poddanych testom. Badania obejmują produkty z zakresu odzieży roboczej, profesjonalnego obuwia, lin, rękawic, czy węży. Zajmuje się również naprawami i kalibracją detektorów gazu i alkomatów.

Posiada dwadzieścia specjalistycznych urządzeń, z czego jedenaście o wysokiej precyzji. Ponadto dysponuje pomieszczeniem badawczym spełniającym szczególne warunki środowiskowe, przystosowanym do przygotowywania próbek i materiałów zgodnie z normą.

Laboratorium wykonuje ponad 100 różnych testów i opracowuje 2000 raportów rocznie.

Gwarancje

 • Urządzenia oraz procedury testów spełniają normy UNE EN, ISO, UNI, DIN, NF, UK które gwarantują rzetelne metody i wyniki przeprowadzonych badań
 • Przyrządy są kalibrowane w laboratoriach akredytowanych przez ENAC
 • Laboratorium jest stale kontrolowane, posiada rejestr testów i archiwum próbek

Testy obuwia

ścieranie podeszwy, ścieranie okładziny, absorpcja energii w pięcie, gęstość, rozrywanie, rozklejanie warstw, określenie zawartości chromu III, grubość, elastyczność skóry, ognioodporność sznurówek, przepuszczalność i wchłanianie pary wodnej, pH, trwałość, czas penetracji i absorpcji wody, trakcja, połączenie materiału wierzchniego z podeszwą, itp.

Testy tekstyliów

ścieranie, kolorymetria (spektrofotometr), skład, gęstość splotu, rozdarcia splotu, stabilność wymiarowa, nieprzepuszczalność, więzadła, waga, pilling, odporność ogniowa, trwałość, rodzaj nici w splocie, trakcja splotu, oddychalność.

współpraca

Grupa ITURRI jest członkiem AEC (hiszpańskie Stowarzyszenie ds. Jakości), jednego z najważniejszych i najbardziej prestiżowych stowarzyszeń ds. jakości w Hiszpanii. Współpracuje również z laboratoriami AITEX, SATRA i INESCOP.

 • 43 Logo Aitex
 • 43 Logo Inescop
 • 43 Logo Satra

ITURRI jest patronem Andanatura (Fundacji chroniącej obszary przyrodnicze w Andaluzji), prywatnej organizacji non-profit założonej w 1994 roku, której misją jest zachowanie, upowszechniania i promocja RENPA (chronionych obszarów przyrodniczych w Andaluzji).

/ liczby

9.660
klientów
71.800
produktów
2.007.110
sztuk wyprodukowanej odzieży

/ sukcesy

"Grupa ITURRI od ponad 10 lat oferuje zawsze to, co najlepsze."

Leszek Grudniewski
Koordynator ds. Bezpieczeństwa, General Motors Manufacturing Poland