Historia

38 Historia

/ początki firmy

W 1947 roku Juan Iturri Landajo założył w Porcie w Sewilli firmę pierwotnie ukierunkowaną na rynek morski.

Fundamenty handlowe zostały dobrze osadzone, ponieważ do dzisiaj pamiętani jesteśmy jako “La Comercial del Cable” - “Producent lin”.

W latach 60, Juan Iturri Gisbert przekształcił firmę w grupę przemysłowo-handlową z jasno określoną misją usługową. Zgodnie z tą perspektywą, dekada lat 70 zakończyła się ogromną ekspansją na terenie kraju, a w latach 80 rozpoczęliśmy naszą własną produkcję. Włączenie do korporacji Juana i Javiera Iturri Franco, w latach 90, było przełomem w kierunku internacjonalizacji i usług zintegrowanych. ITURRI nigdy nie zaprzestaje wprowadzania innowacji w modelu

zarządzania: podstawą jest siła pracy zespołowej oraz umiejętność przezwyciężania trudności.

38 EvolucionWizja przyszłości planowanej do roku 2025 stanowi zaangażowanie na rzecz stabilizacji oraz trwałości organizacji. Zarządzanie zmianami w czasach globalizacji i ogromnej konkurencji jest wyzwaniem, które niewątpliwie wymaga współpracy całego, zaangażowanego zespołu Grupy.

/ historia naszych produktów

Historia produktów Grupy ITURRI jest ściśle związana z historią naszych klientów. Byliśmy i jesteśmy elastyczni, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów.

Grupa ITURRI ma korzenie w rybołówstwie i dostawach dla przemysłu morskiego, zwłaszcza lin. Farby, łączniki, filtry wody i inne mniej znane produkty to handlowe korzenie grupy.

Rozwijając działalność, Grupa rozpoczęła współpracę z przemysłem wydobywczym. Poszerzono produkcję lin oraz stworzono nową fabrykę - przenośników taśmowych. Grupa miała również swój udział w produkcji motocykli oraz wciąż rozwijała produkcję węży, armatury, zaworów, części mechanicznych, itp.

Wdrożenie dostaw dla przemysłu otworzyło nowe możliwości: zaopatrywanie klientów w środki ochrony pracy - ochrony indywidualne, zbiorowe, przeciwpożarowe, ochrony środowiska i przemysłowe. Grupa ITURRI jest pionierem kompleksowych dostaw środków ochrony pracy. W bardzo krótkim czasie zdano sobie sprawę z potencjału tego rynku i wyznaczono nowy cel: własną produkcję.

/ liczby

9.660
klientów
71.800
produktów
2.007.110
sztuk wyprodukowanej odzieży