Dostawcy

Znalezienie odpowiednich partnerów biznesowych, z którymi można utrzymywać bliską relację, korzystną dla obu stron, jest dla Grupy sprawą bardzo ważną. Chcemy, aby rozwiązania w zakresie dystrybucji produktów, ich logistyki, a także innych usług, wnosiły wartość dodaną w łańcuchu dostaw. Jeśli nasi partnerzy podzielają chęć wdrażania innowacji i rozwoju na rynku, rezultat takiego połączenia pozwoli wyróżniać się i być unikalnym, a co za tym idzie - osiągać większą satysfakcję i lojalność klientów.

/ niektórzy z naszych dostawców

  • 47 Nomex Partner 
  • Goretex
  • 47 3m
  • 47 Ansell
  • 47 Logo Honeywell
  • Hytrans Logo
  • Ejendals
  • Laevo

Symbole DuPont™ lub Nomex® wskazują na oznaczenia używane w handlu lub zarejestrowane znaki towarowe firmy E.I. du Pont de Nemours and Company lub przedsiębiorstw z nią powiązanych.