Lotniska

Grupa ITURRI oferuje rozwiązania globalne i indywidualne dla każdego lotniska, w celu zapobiegania wszelkim sytuacjom kryzysowym lub podczas interwencji w tychże, przy maksymalnej efektywności i gwarantując optymalne bezpieczeństwo dla personelu.

/ Standardy dla sytuacji kryzysowych na lotniskach

Wszystkie rozwiązania Grupy ITURRI dla sytuacji kryzysowych w portach lotniczych spełniają standardy jakości, ochrony przeciwpożarowej dla lotnictwa cywilnego i wojskowego (NFPA 414, CAP 168, AQAP 2011 ...).

ICAO Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Agencja utworzona w 1944 r., w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych - Konwencja chicagowska, której celem jest zbadanie problemów lotnictwa cywilnego, promocja przepisów lotniczych i jednolitych standardów na całym świecie.

Kategoria Lotnisk według ICAO

Kategoria Proszki - wymagane minimum Woda - wymagane minimum
(Piana - skuteczność poziom B)
1 45 kg 230 litrów
2 90 kg 670 litrów
3 135 kg 1200 litrów
4 135kg 2400 litrów
5 180 kg 5400 litrów
6 225 kg 7900 litrów
7 225 kg 12100 litrów
8 450 kg 18200 litrów
9 450 kg 24300 litrów
10 450 kg 32300 litrów

NFPA - Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej (USA)

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej Stanów Zjednoczonych. Jednym z tematów poruszanych przez NFPA jest problem pożarów w samolotach i konkretny przepis ich dotyczący: NFPA 414 - odnosi się do pojazdów przeciwpożarowych i samolotów ratowniczych.

CAP168 · Lotnictwo Cywilne (Wielka Brytania)

Norma obejmująca wymagania brytyjskiego lotnictwa cywilnego na lotniskach w zakresie systemów zarządzania, procedur operacyjnych, cech fizycznych, oceny, pokonywania przeszkód, pomocy wizualnych, ratownictwa, straży pożarnej i służb medycznych.

AQAP 2110 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości podczas projektowania, rozwoju i produkcji

Jest to standard zarządzania jakością w środowisku wojskowym, który oznacza, że opracowaliśmy i wdrożyliśmy system zarządzania jakością dla projektowania, rozwoju i produkcji dostarczanych materiałów, zgodnie z wymogami normy. Zarówno przebieg audytu jak i wydanie certyfikatu przeprowadza DGAM

(Hiszpańska Dyrekcja Generalna ds. Uzbrojenia i Materiałów)


/ liczby

45
liczby
9
kraje
2.000
strażacy

/ Sukcesy

Mike Sparrow Oxford Case Study
"Byliśmy pod wrażeniem potencjału i profesjonalizmu Grupy ITURRI"

Mike Sparrow
Dyrektor London Oxford Airport