Przemysł rolno-spożywczy

Produkcja spożywcza i zakłady rolno-spożywcze potrzebują ochrony nie tylko pracowników, ale także wyrobów. Konserwacja, jakość i czystość dostarczanego sprzętu mają więc kluczowe znaczenie.