Przemysł chemiczny i farmaceutyczny

Grupa ITURRI jest silnie związana z infrastrukturą przemysłu chemicznego - zakładami chemicznymi należącymi do grup petrochemicznych jak i innych sektorów. Są to klienci o dużym zapotrzebowaniu na PPE (środki ochrony osobistej), odzież ochronną, a także urządzenia i sprzęt, a nawet wozy przeciwpożarowe.