Porty

63 Puerto

Działalność Grupy ITURRI w zakresie dostaw sprzętu do portów nie skupia się wyłącznie na projektach środowiskowych i wyposażeniu pracowników Służb Portowych (w tym Policji Portowej), ale obejmuje także usługi świadczone wszystkim przedsiębiorstwom prywatnym, wykonującym swoją działalność w portach, głównie z sektora petrochemicznego.

Puertos