Motoryzacja

Przedsiębiorstwa produkujące samochody i komponenty, firmy pomocnicze przemysłu motoryzacyjnego, dealerzy samochodowi i warsztaty, producenci samolotów lub elementów statków powietrznych, producenci turbin i technologii energetyki wiatrowej, producenci ciężkich maszyn rolniczych i kolejowych, stocznie, to klienci Grupy, nie tylko ze względu na liczbę użytkowników końcowych korzystających z środków ochrony indywidualnej, ale także ze względu na swoją pionierską wizję w globalnym zarządzaniu umowami dostaw.

Globalne zarządzanie umowami w połączeniu z lokalnym wsparciem poprzez 25 spółek córek, ułatwia wdrażanie i monitorowanie globalnych kontraktów. Kontrakty z wieloma fabrykami, w wielu krajach całej Europy, pozwalają zaoferować swoim klientom najlepszą równowagę pomiędzy ochroną i zmniejszeniem liczby wypadków przy pracy a większą konkurencyjnością zastosowanych rozwiązań.