Siły Bezpieczeństwa

73 Policia

Siły bezpieczeństwa odgrywają coraz ważniejszą rolę w zakresie ochrony obywateli. Tradycyjna odpowiedzialność policji zmienia się i wyraźnie wzrasta w środowisku, w którym między innymi, umiędzynarodowienie ryzyka i zagrożeń, niepewność co do ich natury, ruchy migracyjne i ochrona środowiska, stanowią nowy zakres problemów obywateli.

Dlatego też Siły Bezpieczeństwa wymagają kompleksowej oferty, pozwalającej prawidłowo je wyposażyć, również na wypadek zmiennych i zróżnicowanych scenariuszy.

Grupa ITURRI oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie wyposażenia ochronnego, wraz z produktem, obsługą logistyczną, doświadczeniem wynikającym z obecności międzynarodowej i stałą innowacją linii przemysłowych.

/ Obrona i Bezpieczeństwo