Infinitex

52infinitex

/ Badania nowych funkcjonalności stosowanych w tekstyliach

W bardzo bliskiej przyszłości tkaniny zapewniać będą inne funkcje niż mogą zaoferować obecnie. Wielki postęp w badaniach materiałów i nanotechnologii umożliwią znaczną poprawę funkcji ochronnych i komfortu użytkowania. Jako pierwsza zyska na tym profesjonalna odzież techniczna.

Co to jest

Grupa ITURRI pod nazwę Projekt INFINITEX, prowadzi konsorcjum 15 firm i 11 centrów technologicznych badających tkaniny techniczne nowej generacji, przy wsparciu i udziale Ministerstwa Innowacji, Nauki i Przemysłu.

Firmy te reprezentują wszystkie gałęzie przemysłu włókienniczego (od produkcji materiałów do odzieży gotowej) oraz instytuty badawcze, które w przyszłości będą również współpracować z przemysł‎em włókienniczym.

Cel

Opracowanie konkretnych rozwiązań do istniejących potrzeb oraz tworzenie nowych aplikacji w perspektywie krótko i średnioterminowej poprzez:

 • Badania nowych zastosowań i funkcjonalności
 • Badania potrzeb
 • Badania podstawowe
 • Badania koncepcyjne i badania stosowane
 • Opracowanie materiałów
 • Opracowanie architektur tekstyliów

Rozwój

Budżet projektu to 30 milionów Euro, pozwala on na prowadzenie 29 otwartych kierunków badań. Są one podzielone na 5 głównych paneli :

1. Tkaniny „elektroniczne”

Tkaniny posiadające funkcjonalność właściwą komponentom elektryczno-elektronicznym, jak wykrywanie, transport sygnału i ogrzewanie.

2. Tkaniny aktywne

To takie, które odpowiadają w przewidywalny sposób na pewne bodźce zewnętrzne - cieplne lub elektryczne.

3. Tkaniny komfortowe

Dzięki zastosowaniu nowych materiałów i technologii są przeznaczone do optymalizacji komfortu użytkowania wielu tkanin.

4. Tkaniny ochronne

Zorientowane przede wszystkim na sektor wojskowy, który wymaga elementów detekcyjnych oraz ochrony przed zagrożeniami .

5. Tkaniny dla ochrony zdrowia

Tkaniny, które oddziałują na nasz organizm dostarczając dobroczynnych substancji, w zależności od czasu i potrzeb, lub współdziałają z innymi czynnikami zewnętrznymi, eliminując je lub zapobiegając ich rozwojowi.

Właściwości stosowane

 • Właściwości grzewcze
 • Właściwości sensoryczne
 • Właściwości świetlne
 • Właściwości dozowania substancji czynnych
 • Ekstra lekkość przy wysokiej wytrzymałości mechanicznej
 • Zintegrowanie obwodów elektrycznych
 • Kamuflaż adaptacyjny

Harmonogram

Zatwierdzony pod koniec 2009 roku projekt ma trwać 40 miesięcy - do grudnia 2012.