Wojskowe

Military

Nasi żołnierze na co dzień stawiają czoła bardzo złożonym sytuacjom: nowych i zmieniających się zagrożeń oraz bardzo zróżnicowanych środowisk operacyjnych. W tym kontekście Siły Zbrojne wymagają od swoich dostawców usług kompleksowych, elastycznych i zdolnych towarzyszyć ich misjom na całym świecie.

Grupa ITURRI rozwija projekt oparty na tych potrzebach: integralne rozwiązania w zakresie wyposażenia ochronnego, systemów taktycznych i operacyjnych, zdolność logistyczna, dostępność dla użytkowników na całym świecie i stała działalność innowacyjna, będąca w stanie dostosowywać rozwiązania do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Usługi dla ponad 400000 żołnierzy na całym świecie i współdziałanie z innymi sektorami, służą osiągnięciu tego celu.

/ Obrona i Bezpieczeństwo